Ατσική

Ενα από τα μεγάλα χωριά της λήμνου η Ατσική. Αριθμεί περίπου 1000 κατοίκους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *