Ανεμόεσσα

Νέος οικισμός που εντάχθηκε στο χωρίο Λύχνα από το 1991.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *