Αγκαριώνες

Το χωρίο βρίσκεται σε ύψωμα καοντά στα Τσιμάνδρια και το Πορτιανού.
Εχει θέα στον κόλπο του Μούδρου. Η τελευταία απογραφή έδειξε 138 κατοίκους.
Πιθανολογείται ότι το όνομα προέρχεται από την άσβηστη φωτιά “άγγαρον πυρ” που υπήρχε
στο ύψωμα Παλιόκαστρο και χρησίμευε για σινιάλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *